ผู้บังคับบัญชา

พ.ต.อ.ถวาย  บูรณรักษ์  รรท.ผบก.ฯ

พ.ต.อ.ถวาย  บูรณรักษ์

รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ

พ.ต.อ.วิชชาธร  วรรณทวี

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ

พ.ต.อ.ธเนศ  เทพสุด

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ

พ.ต.อ.บุญเลิศ  ว่องวัจนะ

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ


กองกำกับการอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ

พ.ต.อ.ศิลา  สุวรรณรัตน์

ผู้กำกับการอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ


กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ

พ.ต.อ.สุรโชค  เจษฎาเดช

ผู้กำกับการ กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ