ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.พจน์  บุญมาภาคย์

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ

พ.ต.อ.ถวาย  บูรณรักษ์

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ

พ.ต.อ.อรรคชัย  ศังขวณิช

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ

พ.ต.อ.ธเนศ  เทพสุด

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ

พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์  แสงจันทร์

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ

พ.ต.อ.วิชชาธร  วรรณทวี

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ

พ.ต.อ.บุญเลิศ  ว่องวัจนะ

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ


กองกำกับการอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ

พ.ต.อ.ศิลา  สุวรรณรัตน์

ผู้กำกับการอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ


กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ

พ.ต.อ.สุรโชค  เจษฎาเดช

ผู้กำกับการ กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ