ต้อนรับรักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมต้อนรับ พ.ต.อ.ถวาย บูรณรักษ์ รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่