ผู้บังคับการ

พล.ต.ต.สถาพร เอมโอษฐ์
099-999-9999

ปณิธานความดีปีมหามงคล

”  ตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย มีหลักในการคิดและปฏิบัติ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน “

ลิงค์ที่น่าสนใจ

News

ข่าวภารกิจผู้บังคับบัญชา

News

ข่าวประชาสัมพันธ์

News

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลประชาสัมพันธ์

มาตรฐาน
ITA

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต