วันที่ 10 เม.ย.67 เวลา 15.30 น.
พล.ต.ต.มารุต เรืองจินตนา ผบก.ภ.จว.อำนาจเจริญ เป็นประธานพิธีปล่อยแถว ชุดปฏิบัติการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และการออกตรวจสถานบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 67 โดยมี พ.ต.อ.ชัชนันต์ พรบุตร
รอง ผบก.ภ.จว.อำนาจเจริญ
พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ ศรีบุตตะ
รอง ผบก.ภ.จว.อำนาจเจริญ, หัวหน้าสถานีในสังกัด พร้อมชุดปฏิบัติการเข้าร่วมปล่อยแถวประกอบด้วย
ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.อำนาจเจริญ,ตำรวจพิสูจน์หลักฐานอำนาจเจริญ, ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองอำนาจเจริญ,ตำรวจทางหลวงอำนาจเจริญ,
เจ้าหน้าที่ทหาร, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง,สรรพสามิต,สาธารณสุข,อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน,อาสาสมัครกู้ภัย รวมทั้งสิ้น จำนวน 200 นาย