ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.มารุต เรืองจินตนา

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ


พ.ต.อ.ยศวัจน์ งามสง่า

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ

พ.ต.อ.วิเชียร โชคพิพัฒน์ทวี

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ

พ.ต.อ.ชัชนันต์ พรบุตร

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ

พ.ต.อ.สุทธกาญจน์ ฟักทอง

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ

พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ ศรีบุตตะ

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ

พ.ต.อ.ถวัลย์ หาไชย

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ